MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

58/HD/BTGHU
10/06/2024
Đồng chí Nguyễn Hồng Anh
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
55/HD/BTGHU 08/04/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954-07/5/2024)
42/HD/BTGHU 13/11/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
41/HD/BTGHU 27/10/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 05/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU,ngày 10/07/2023 của Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” và Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 10/10/2023 của Huyện ủy Đơn Dương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Đơn Dương giai đoạn 2023 - 2025
35/HD/BTGHU 19/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) trên địa bàn huyện Đơn Dương
35/HD/BTGHU 19/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) trên địa bàn huyện Đơn Dương
5/HD/BTGHU 24/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
5/HD/HU 09/03/2020 Hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
7/HD/BDVHU 06/02/2020 Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng ngành Dân vận năm 2020
51/HD/BTGHU 05/02/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
50/HD/BTGHU 13/11/2019 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)