MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 Xem thêm
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 Xem thêm
Báo cáo chính trị “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; Giữ vững quốc phòng - an ninh; Xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu” Xem thêm
Tài liệu hỏi đáp về các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Xem thêm
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 Xem thêm
Báo cáo chính trị “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước” Xem thêm
Tài liệu hỏi đáp về các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Xem thêm
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập 2) Xem thêm
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập 1) Xem thêm
Quyết định thành lập ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" trên địa bàn huyện Đơn Dương năm 2021-2022 Xem thêm
Quyết định thành lập ban Chỉ đạo Cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" trên địa bàn huyện Đơn Dương năm 2021-2022 Xem thêm
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" trên địa bàn huyện Đơn Dương năm 2021-2022 Xem thêm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003874225
  •  Đang online: 45
  •  Trong tuần: 19.136
  •  Trong tháng: 153
  •  Trong năm: 1.469.365