MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Khái quát In trang
25/08/2019 08:27 CH
   

 
Card image
Đồng chí Trương Văn Tùng

Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Email: tungtv@lamdong.gov.vn

Điện thoại: 02633.796.869

 
Card image
Đồng chí Đinh Thị Mai

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Email: maidtdd@lamdong.gov.vn

Điện thoại: 02633.847.331

 
Card image
Đồng chí Dương Đức Đại

Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Email: daidd@lamdong.gov.vn

Điện thoại: 02633.847.320

     
Card image
Đồng chí Trương Văn Tùng

Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Email: tungtv@lamdong.gov.vn

Điện thoại: 02633.796.869

 
Card image
Đồng chí Tạ Bố Phượng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch

Email: phuongtb@lamdong.gov.vn

Điện thoại: 02633.620.542

     
 
Card image
Đồng chí Dương Đức Đại

Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Email: daidd@lamdong.gov.vn

Điện thoại: 02633.847.320

 
Card image
Đồng chí Nguyễn Đình Tịnh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch

Email: tinhnd@lamdong.gov.vn

Điện thoại: đang cập nhật

 
Card image
Đồng chí Trần Hùng Dũng

Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch

Email: dungth@lamdong.gov.vn

Điện thoại: đang cập nhật

     
 
Card image
Đồng chí Lê Đình Thủy

Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Dân vận – Chủ tịch

Email: thuyld@lamdong.gov.vn

Điện thoại: 02633.521.213

 
Card image
Đồng chí Ya Tuân

Phó Chủ tịch

Email: tuany@lamdong.gov.vn

Điện thoại: đang cập nhật

 
Card image
Đồng chí Nguyễn Văn Anh

Phó Chủ tịch

Email: anhnv@lamdong.gov.vn

Điện thoại: đang cập nhật

     
Lượt xem: 3.045