MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 Xem thêm
[Video] Phần cuối Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 Xem thêm
[Video] Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 05 năm (2020 - 2025) - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 Xem thêm
[Video] Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 05 năm (2020 - 2025) - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 Xem thêm
[Video] Phần đầu - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 Xem thêm
[Video] Những thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 Xem thêm
[Video] Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực văn hóa xã hội - Nghị quyết số 13-NQ/HU - Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. Xem thêm
[Video] Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, công tác nội chính - Nghị quyết số 13-NQ/HU - Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. Xem thêm
[Video] Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (tiếp theo) - Nghị quyết số 13-NQ/HU - Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. Xem thêm
[Video] Nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực kinh tế - Nghị quyết số 13-NQ/HU - Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. Xem thêm
Trang 1/2Đầu tiên   Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối