MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đơn Dương khóa V (1989 - 1991) In trang
06/08/2019 12:00 SA

1. Huỳnh Minh Xuyến

Bí thư

2. Phạm Báng

Phó Bí thư

3. Nguyễn Văn Minh

Phó Bí thư

4. Dương Hiển Đế

Ủy viên Thường vụ

5. Phạm Thành Long

Ủy viên Thường vụ

6. Huỳnh Ngọc Anh

Ủy viên Thường vụ

7. Ngô Đình Bốn

Ủy viên Thường vụ

8. Lê Đình Hữu

Ủy viên Thường vụ

9. Phan Tuấn Kiệt

Ủy viên Thường vụ

10. Mai Văn Y

Ủy viên Thường vụ

11. Thái On

Ủy viên Thường vụ

12. Dương Hùng Bảo

Ủy viên Ban Chấp hành

13. Lưu Tấn Huệ

Ủy viên Ban Chấp hành

14. Nguyễn Văn Chín

Ủy viên Ban Chấp hành

15. Lê Chính

Ủy viên Ban Chấp hành

16. Lê Đức Lam

Ủy viên Ban Chấp hành

17. Phan Ngọc Diêu

Ủy viên Ban Chấp hành

18. Nguyễn Văn Luân

Ủy viên Ban Chấp hành

19. Hồ Minh Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

20. Phan Văn Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

21. Nguyễn Đức Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

22. Nguyễn Đức Ổn

Ủy viên Ban Chấp hành

23. Hồ Huy Phấn

Ủy viên Ban Chấp hành

24. Phạm Như Phiên

Ủy viên Ban Chấp hành

25. Huỳnh Duy Tân

Ủy viên Ban Chấp hành

26. Nguyễn Đình Thập

Ủy viên Ban Chấp hành

27. Trần Quang Thái

Ủy viên Ban Chấp hành

28. Hồ Trí

Ủy viên Ban Chấp hành

29. Lê Quang Xuân

Ủy viên Ban Chấp hành

30. Nguyễn Đức Ba

Ủy viên Ban Chấp hành

31. Đổ Tiến Hiểu

Ủy viên Ban Chấp hành

32. Đặng Phước Sổ

Ủy viên Ban Chấp hành

33. Đ’rong Đao

Ủy viên Ban Chấp hành

34. Nguyễn Thị Thu Ba

Ủy viên dự khuyết

35. Vương Thị Thu Ba

Ủy viên dự khuyết

36. Lê Xuân Hương

Ủy viên dự khuyết

37. Lê Thị Hường

Ủy viên dự khuyết

38. Nguyễn Thị Minh Tâm

Ủy viên dự khuyết

39. Nguyễn Đình Thức

Ủy viên dự khuyết

Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi: Tháng 2/1990 đồng chí Phạm Báng làm Bí thư Huyện ủy thay cho đồng chí Huỳnh Minh Xuyến.

Nguồn: Lịch sử Đảng bộ huyện Đơn Dương (1975 -2005), trang 240, 241.

Lượt xem: 718