MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019: Kiểm điểm cá nhân In trang
04/11/2019 10:15 SA

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019: Kiểm điểm cá nhân theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Lượt xem: 42.569
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003874028
  •  Đang online: 56
  •  Trong tuần: 18.939
  •  Trong tháng: 145.816
  •  Trong năm: 1.469.168