MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Quy định về việc quản lý, khai thác, cập nhật thông tin và bảo vệ trang thông tin diện tử của khối Đảng tỉnh Lâm Đồng In trang
01/08/2019 12:00 SA

Quy định số 10-QĐ/TU ngày 29/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quản lý, khai thác, cập nhật thông tin và bảo vệ trang thông tin diện tử (Website) của khối Đảng tỉnh Lâm Đồng.

Lượt xem: 964