MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Công văn về việc điều chỉnh lịch làm việc In trang
28/10/2019 11:08 SA

Thông báo điều chỉnh lịch làm việc
Thông báo điều chỉnh lịch làm việc

   Căn cứ Chương trình số 65-CTr/HU ngày 27/9/2019 Chương trình công tác tháng 10 của Huyện ủy dự kiến tổ chức Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào ngày 29/10/2019 và Giao ban khối nội chính huyện và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp huyện vào ngày 30/10/2019.

     Nay do có công việc đột xuất nên các cuộc họp trên được hoãn lại, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

     Thừa lệnh Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thông báo các đồng chí biết để sắp xếp và bổ sung lịch công tác cho phù hợp.


(Nguồn: Công văn số 990-GM/HU ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy)


Lượt xem: 2.406