MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu tại Đơn Dương In trang
02/08/2023 03:40 CH

Ngày 2/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu tại Đơn Dương
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu tại Đơn Dương

 

Theo đó, giao UBND huyện Đơn Dương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019-2025, có giải pháp hoàn thành các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ phê duyệt theo quy định, đảm bảo thực chất, bền vững.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với huyện Đơn Dương báo cáo tình hình triển khai Đề án trước ngày 10/8/2023.

Trước đó, ngày 31/7, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản yêu cầu UBND 4 tỉnh Lâm Đồng, Nam Định, Nghệ An, Đồng Nai là 4 địa phương được chọn thí điểm Đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện.

Sau khi được chọn làm huyện điểm của tỉnh Lâm Đồng để xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Đơn Dương đã có những chỉ đạo khá quyết liệt nhằm huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện. Trên hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cấp huyện theo chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng, Đơn Dương đã chọn hai lĩnh vực căn bản làm đột phá để phát triển công nghệ cao trong xây dựng nông thôn mới là trồng trọt (cụ thể là rau công nghệ cao) và chăn nuôi (cụ thể là bò sữa công nghệ cao).

Nguồn Báo Lâm Đồng online.

Theo link: http://baolamdong.vn/xa-hoi/202308/day-nhanh-tien-do-xay-dung-huyen-nong-thon-moi-kieu-mau-tai-don-duong-04903fd/

Lượt xem: 159