MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Kết quả nhận báo cáo nội chính và cải cách tư pháp quý III In trang
24/09/2019 07:18 SA

Thực hiện Công văn số 964-CV/HU ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, Văn phòng Huyện ủy tổng hợp kết quả nhận báo cáo nội chính và cải cách tư pháp quý III, tính đến 8 giờ ngày 24/9/2019 (chậm 03 ngày so với yêu cầu) như sau:

STT ĐƠN VỊ BÁO CÁO QUÝ III
File doc File pdf
01. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
02. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp huyện
04. Công an huyện
05 Ban chỉ huy Quân sự huyện
06 Viện kiểm sát nhân dân huyện
07 Tòa án nhân dân huyện
08 Chi cục Thi hành án dân sự huyện,
09 Thanh tra huyện
10 Phòng Tư pháp huyện
11 Văn phòng HĐND - UBND huyện
Lượt xem: 652