MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 11 năm 2019 In trang
04/11/2019 01:51 CH

STT NHIỆM VỤ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NGÀY HẾT HẠN NGÀY HOÀN THÀNH GHI CHÚ
01 Tham mưu kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới” Công văn số 986-CV/HU ngày 24/10/2019 của BTV Huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện 05/11/2019    
02 Tham mưu báo cáo báo cáo tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước Công văn số 983-CV/HU ngày 22/10/2019 của BTV Huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện 05/11/2019    
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 05/11/2019 25/10/2019 Hoàn thành
Công an huyện 31/10/2019 30/10/2019 Hoàn thành
Tòa án nhân dân huyện 31/10/2019 31/10/2019 Hoàn thành
Viện Kiểm sát nhân dân huyện 31/10/2019 30/10/2019 Hoàn thành
03 Tham mưu Đề án về chống “gặm nhấm”, lấn chiếm đất rừng và khôi phục diện tích rừng bị lấn chiếm Công văn số 983-CV/HU ngày 22/10/2019 của BTV Huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện 15/12/2019    
Lượt xem: 973