MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Công nhận thêm 10 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 In trang
12/05/2023 11:14 SA

Ngày 12/5, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định công nhận 10 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

.
.

Lâm Đồng có thêm 10 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định 10 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, gồm: Trường THPT Nguyễn Du (TP Bảo Lộc); Trường Tiểu học Đạ Long và Trường Tiểu học Liêng Srônh (huyện Đam Rông);  Trường Tiểu học Đà Loan (huyện Đức Trọng); Trường Tiểu học Trần Bình Trọng và Trường Tiểu học Thái Phiên (TP Đà Lạt); Trường Tiểu học Lạc Viên (huyện Đơn Dương); Trường Mầm non Lộc Phú (huyện Bảo Lâm); Trường Mầm non xã Mađaguôi (huyện Đạ Huoai); Trường Mẫu giáo Hòa Trung (huyện Di Linh). 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là Trường THCS Đồng Nai (huyện Cát Tiên).

Lộ trình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 phấn đấu đạt tỷ lệ toàn tỉnh đạt 86,49%; trong đó Mầm non 89,53%; Tiểu học 91,89%; THCS 80,25% và THPT 73,21%.

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia được thực hiện theo các bước: Tự đánh giá (là quá trình trường dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tự xem xét, đánh giá); đánh giá ngoài (là quá trình khảo sát, đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước đối với trường để xác định mức đạt được theo tiêu chuẩn đánh giá); công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Nguồn: Báo Lâm Đồng Online.

Theo link:http://baolamdong.vn/xa-hoi/202305/cong-nhan-them-10-truong-dat-chuan-quoc-gia-muc-do-1-7e509ec/

Lượt xem: 357