MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Lâm Đồng ban hành 2 nghị quyết quan trọng về công tác quy hoạch In trang
06/11/2023 10:48 SA

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng vừa ký ban hành 2 nghị quyết quan trọng về công tác quy hoạch của địa phương.

Đó là Nghị quyết số 214/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 218/NQ-HĐND về phê duyệt kết quả điều chỉnh cục bộ quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Lâm Đồng ban hành Nghị quyết thông qua hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lâm Đồng ban hành Nghị quyết thông qua hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

Theo đó, đối với Nghị quyết số 214, HĐND tỉnh quyết định thông qua Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Nghị quyết số 214 gồm 15 chương, quy định cụ thể về: phạm vi ranh giới lập quy hoạch, quan điểm phát triển; mục tiêu phát triển đến năm 2030; phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; phương án quy hoạch tổ chức đô thị và tổ chức khu vực nông thôn; phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật...

Trong đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước, tự cân đối ngân sách và có điều tiết nộp về ngân sách Trung ương vào năm 2030.

Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp hướng đến nền nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Đến năm 2030, đầu tư, nâng cao chất lượng đô thị và phân loại đô thị; trong giai đoạn đến năm 2030, trường hợp tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhanh chương trình phát triển đô thị thì tỉnh sẽ phát triển thêm 5 đô thị loại V. Tầm nhìn 2050, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, khu vực nội thành gồm 3 quận; 3 thị xã và 3 huyện…

Với Nghị quyết số 218, HĐND tỉnh có quyết định phê duyệt kết quả điều chỉnh cục bộ quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể: Quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; tổng diện tích đất quy hoạch sản xuất lâm nghiệp 596.297 ha (chiếm 60,96% tổng diện tích tự nhiên).

Quy hoạch cơ cấu theo chức năng 3 loại rừng, trong đó đất rừng đặc dụng 84.224 ha (chiếm 14,13% diện tích đất lâm nghiệp); Đất rừng phòng hộ 172.766 ha (chiếm 28,97% diện tích đất lâm nghiệp); Đất rừng sản xuất 339.307 ha (chiếm 56,90% diện tích đất lâm nghiệp). Bổ sung danh mục 14 dự án, công trình cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Nguồn Báo Lâm Đồng online.

Theo link: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202311/lam-dong-ban-hanh-2-nghi-quyet-quan-trong-ve-cong-tac-quy-hoach-71807f7/

Lượt xem: 32
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003874002
  •  Đang online: 43
  •  Trong tuần: 18.913
  •  Trong tháng: 145.790
  •  Trong năm: 1.469.142