MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

10 năm thực hiện Nghị quyết 09 ở Đơn Dương In trang
27/08/2021 09:26 SA

10 năm triển khai Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện Đơn Dương đã tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phù hợp với năng lực hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Thiên Sinh Farm, một trong những doanh nghiệp đầu tư hiệu quả phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Đơn Dương
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Thiên Sinh Farm, một trong những doanh nghiệp đầu tư hiệu quả phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Đơn Dương

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP LÀ NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Cụ thể hóa Nghị quyết số 09 ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 30 ngày 5/3/2012. Tiếp theo, ngày 19/5/2012, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai số 2709/KH-UBND. Với đặc điểm, tình hình của một vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đơn Dương xác định phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua đó tích cực rà soát điều chỉnh hoặc loại bỏ, bổ sung quy hoạch phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo từng giai đoạn, từng thời kỳ. Trong đó, chú trọng hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn, nhất là nông thôn vùng sâu, vùng xa; ưu tiên mở rộng ngành nghề truyền thống, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đặc biệt, huyện Đơn Dương đã triển khai hiệu quả các chương trình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp cận thị trường hàng hóa của tỉnh Lâm Đồng và của các khu vực trong và ngoài nước.

UBND huyện Đơn Dương đánh giá: “Trong 10 năm qua, huyên Đơn Dương đã tạo môi trường thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp các thành phần kinh tế hoạt động theo phương châm tích cực, vững chắc, nâng cao chất lượng, phát triển về số lượng, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương...”.

Theo đó, với tổng diện tích tự nhiên 611 km2, huyện Đơn Dương nằm phía Đông của tỉnh Lâm Đồng, gồm 8 xã, 2 thị trấn, tổng dân số hơn 104.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 30%. Triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đơn Dương đã đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2015. Đến nay 8/8 xã trong huyện tiếp tục giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó có 4 xã xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là Lạc Lâm, Lạc Xuân, Ka Đô, Quảng Lập. 

KÊU GỌI 12 DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI TỔNG MỨC VỐN DỰ KIẾN HƠN 25,8 TRIỆU USD

Đáng kể Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương đã chọn huyện Đơn Dương xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025. Với giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển dịch vụ du lịch và phát triển công nghiệp có chọn lọc trong 10 năm qua, huyện Đơn Dương đã đạt tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước hơn 8%. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh khởi nghiệp, phát huy sáng tạo, đổi mới trong sản xuất kinh doanh. 

Kết quả tính đến ngày 30/6/2021, toàn huyện Đơn Dương có hơn 350 doanh nghiệp đăng ký với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 4.421 tỷ đồng. Riêng đăng ký kinh doanh có 328 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 79%, tập trung hoạt động trên các lĩnh vực liên kết phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông - lâm sản, khai thác vật liệu xây dựng... Bình quân hàng năm tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đạt 14 - 15%. Tính chung khu vực doanh nghiệp đầu tư chiếm 33 - 35% tổng mức đầu tư xã hội, giải quyết việc làm 700 - 800 lao động/năm, chiếm 90% tổng kim ngạch xuất khẩu của huyện... 

Phát huy những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09, huyện Đơn Dương tiếp tục ưu tiên các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp Ka Đô, phấn đấu đến năm 2025 kêu gọi 12 dự án đầu tư với tổng mức vốn dự kiến hơn 25,8 triệu USD. Những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới được huyện Đơn Dương chỉ đạo tập trung cải cách thủ tục hành chính về đăng ký đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức trên lĩnh vực này. Bên cạnh đó, huyện Đơn Dương triển khai hiệu quả hơn nữa các chương trình doanh nghiệp kết nối với ngân hàng để tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, kết nối với cơ quan quản lý nhà nước để được hỗ trợ kịp thời các chính sách khởi nghiệp...

(Nguồn: http://baolamdong.vn)

Theo link: http://baolamdong.vn/kinhte/202108/10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-09-o-don-duong-3075574/

Lượt xem: 674
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003014455
  • Đang online: 51
  • Trong tuần: 11.425
  • Trong tháng: 26.196
  • Trong năm: 670.395