MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Kinh tế Đơn Dương sau nửa nhiệm kỳ In trang
03/01/2024 07:51 SA

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII và kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm bản lề 2023 của huyện, có thể nhận thấy một số chỉ tiêu quan trọng đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành vượt mức so với chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất tại Đơn Dương
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất tại Đơn Dương

 

• GIẢM TỶ TRỌNG NÔNG NGHIỆP 

Theo đánh giá của Huyện ủy Đơn Dương, việc triển khai thực hiện nghị quyết cũng như kế hoạch “phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm, thủy sản năm 2023 ước đạt 8,81%, bình quân giai đoạn 2020 - 2023 ước đạt 6,9%. Cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 62,7% trong nền kinh tế. Quá trình ưu tiên giảm tỷ trọng nông nghiệp cũng được thực hiện rõ nét qua từng năm. Nếu năm 2021 tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế huyện là 65,3%, thì năm 2022 là 63,7% và năm 2023 còn chiếm tỷ trọng 62,7% nền kinh tế.

Điểm đáng chú ý trong 3 năm qua đó là tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản tương đối ổn định, các mặt hàng nông sản đều được tiêu thụ, không có mặt hàng bị tồn đọng, trong khi kiểm soát tốt sâu bệnh, dịch hại, không để lây lan trên diện rộng. Bên cạnh đó, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, nhất là đối với đàn bò sữa 16.592 con, tăng 10,4% so với trước đây. 

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ có nhiều chuyển biến. Khu vực công nghiệp xây dựng có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 11,3% nên cơ cấu kinh tế ngành có sự chuyển dịch đáng kể (năm 2022 là 16,7%; năm 2023 là 16,8%); còn khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2023 tăng 8,8%. 

Theo Huyện ủy Đơn Dương, hoạt động thương mại dịch vụ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Huyện đã triển khai nhiều mô hình, mở nhiều tour, tuyến, điểm du lịch và hình thành một số điểm du lịch canh nông trên địa bàn huyện mà nổi bật nhất đó là điểm tham quan Samten Hills đi vào hoạt động đã thu hút một lượng lớn khách tham quan, du lịch. Huyện cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án sản xuất, chế biến các sản phẩm phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến các mặt hàng nông sản; hỗ trợ tạo điều kiện cho các ngành, nghề sản xuất phụ trợ và chế biến có sử dụng sản phẩm, nguyên liệu tại địa phương, phục vụ phát triển các ngành nghề ở nông thôn và đề án xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì được kế hoạch sản xuất, đầu ra sản phẩm luôn ổn định và có chiều hướng phát triển.

Đến nay, Đơn Dương có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh
Đến nay, Đơn Dương có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh

 

• THU NGÂN SÁCH BÌNH QUÂN NĂM TĂNG 18,2% 

Mặt khác, tranh thủ huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình lớn, quan trọng, thiết yếu, nhất là các khu vực, lĩnh vực có tiềm năng. Xúc tiến đầu tư và huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Theo kế hoạch xây dựng cơ bản và phân bổ vốn đầu tư công, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 của huyện đã được phê duyệt trên 410,2 tỷ đồng, bố trí cho 68 công trình, dự án. Đến năm 2023, đã triển khai thi công 43 công trình với tổng kế hoạch vốn đã bố trí là trên 205,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, huyện tiếp tục thực hiện lập Đồ án quy hoạch vùng huyện Đơn Dương đến 2040; lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Fi Nôm - Thạnh Mỹ (ranh giới hành chính xã Đạ Ròn và thị trấn Thạnh Mỹ); Quy hoạch chung xây dựng nông thôn của các xã giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2040; hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng thị trấn D’ran; Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ tỉ lệ 1/500 với quy mô 407 ha; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư trung tâm thị trấn D’ran… Từ đó phối hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp khảo sát đầu tư các dự án trọng tâm trên địa bàn huyện, điển hình các dự án nhà máy nước sạch, Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp D’ran; khu đô thị mới thị trấn Thạnh Mỹ; nhà máy điện gió Đơn Dương, chợ đầu mối nông sản…

Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện có 161 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn điều lệ gần 1.157 tỷ đồng, 1.119 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới với tổng số vốn điều lệ 635,6 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, số doanh nghiệp còn tư cách pháp nhân trên địa bàn huyện là 435 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là hơn 5.634 tỷ đồng; hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn huyện là 4.170 hộ và thành lập mới 10 hợp tác xã với tổng số vốn điều lệ là gần 40,2 tỷ đồng. 

Các kết quả thu hút đầu tư, triển khai xây dựng các dự án công trình đến phát triển kinh tế nêu trên dẫn đến nguồn thu ngân sách huyện đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao với mức tăng bình quân 18,2%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện hơn 189,7 tỷ đồng; năm 2021 thực hiện 219,8 tỷ đồng; năm 2022 thực hiện hơn 292,1 tỷ đồng và năm 2023 ước thực hiện 308,9 tỷ đồng.

Đến năm 2025, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 90 triệu đồng/năm
Đến năm 2025, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 90 triệu đồng/năm

 

• KHỞI SẮC NÔNG THÔN MỚI 

Chương trình “xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh” của huyện được cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ với các chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực sự trở thành phong trào sâu rộng. Ý thức tự giác của người dân, vai trò chủ thể người dân trong xây dựng nông thôn mới được khẳng định. Qua đó, kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, diện mạo nông thôn khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân nâng lên đáng kể; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững. 

Qua nửa nhiệm kỳ, Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó đạt và vượt 8/8 mục tiêu giai đoạn 1. Cụ thể, đến nay, có 6/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, 95% diện tích đất sản xuất nông nghiệp (đối với rau, hoa) được ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, giá trị sản xuất bình quân 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 250 triệu/ha/năm. Bên cạnh triển khai xây dựng 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được công nhận, mỗi xã đều có ít nhất 1 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoạt động có hiệu quả cùng đó là 10 doanh nghiệp tiêu biểu ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh trong trồng trọt và chăn nuôi… 

• DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN 8,4% 

Theo Bí thư Huyện ủy Đơn Dương Trương Văn Tùng đánh giá: Nhìn chung trong 3 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi mạnh mẽ, phương án sản xuất đảm bảo an toàn. Qua đó đạt nhiều kết quả tích cực, một số chỉ tiêu hoàn thành và vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng cũng như yêu cầu phát triển của huyện. 

Do đó, bước vào năm 2024 cũng như đến cuối nhiệm kỳ, mục tiêu chung của huyện sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện các quy hoạch phù hợp với thực tế; triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch huyện Đơn Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy nhanh thực hiện các dự án, các công trình trọng điểm, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô thị đồng bộ, hiện đại, Đặc biệt, tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, đô thị văn minh. 

Vì vậy, huyện quyết tâm phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021- 2025 đạt 8,4%; trong đó tốc độ tăng trưởng năm 2023 đạt 11,07%, năm 2024 đạt 9% và năm 2025 đạt 8,97%. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 7,4%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 10,1%; khu vực dịch vụ tăng 10%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 theo giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản 61,8%; công nghiệp, xây dựng 17,3%; dịch vụ 20,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 90,6 triệu đồng/người/năm và thu ngân sách nhà nước bình quân năm tăng 13,6%.

Nguồn Báo Lâm Đồng online.

Theo link: https://baolamdong.vn/kinh-te/202312/kinh-te-don-duong-sau-nua-nhiem-ky-e7c1eec/

Lượt xem: 159