MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024): Xây dựng thế hệ trẻ “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” In trang
26/03/2024 08:13 SA

Trong suốt chiều dài 93 năm lịch sử hình thành và phát triển, các cấp bộ Đoàn đã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), xác định đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Từ đó, góp phần khẳng định vai trò, vị trí, phát huy giá trị tốt đẹp của thế hệ trẻ Lâm Đồng với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Công tác giáo dục, tuyên truyền góp phần hình thành thế hệ trẻ Lâm Đồng có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn
Công tác giáo dục, tuyên truyền góp phần hình thành thế hệ trẻ Lâm Đồng có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn

 

• ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

Hiện, toàn tỉnh có 20 đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương, 248 đoàn cơ sở, 161 chi đoàn cơ sở, 3.698 chi đoàn trực thuộc. Tính đến cuối năm 2023, thanh niên trên toàn tỉnh có 288.144 người (chiếm 18,67% dân số), trong đó có 56.529 đoàn viên. 

Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Tỉnh Đoàn luôn xác định rõ việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nội dung công tác cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức Đoàn, cán bộ, ĐVTN. Do vậy, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ không ngừng được tăng cường, đổi mới và có những chuyển biến tích cực, tác động đến đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Cụ thể, trong năm qua, công tác giáo dục truyền thống được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai rộng khắp gắn với các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, của tỉnh. Trong đó chú trọng tuyên truyền tinh thần “khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”. Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho ĐVTN được các cấp bộ Đoàn chủ động. Việc thành lập đội ngũ báo cáo viên, tổ công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên phát huy hiệu quả. Nâng cao vai trò của Đoàn, Hội trong giáo dục, định hướng thanh thiếu nhi học tập, lao động, sản xuất và tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức trực tuyến với 20 điểm cầu cấp huyện, 104 điểm cầu cấp cơ sở, cùng sự tham gia của hơn 2.600 ĐVTN; triển khai Cuộc thi “Học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027” thu hút 71.399 lượt ĐVTN tham gia; phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề “Tự hào trang sử Đoàn ta” thu hút 42.750 lượt ĐVTN tham gia dự thi...

Đồng thời, tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Lâm Đồng với các nội dung như “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, định hướng 12 tiêu chí hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”, “Vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc”, “Trách nhiệm của ĐVTN trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng”,... Qua đó, thảo luận, đóng góp ý kiến về vai trò, ý thức của thanh niên, cán bộ trẻ trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phòng, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, nhận thức trong ĐVTN; giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trên không gian mạng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn trực thuộc thành lập và duy trì Mô hình: Câu lạc bộ cảm tình Đảng; Câu lạc bộ Chi bộ thanh niên; Câu lạc bộ Lý luận trẻ; Câu lạc bộ Học sinh THPT ưu tú..., nhằm kịp thời nắm bắt tư tưởng dư luận trong ĐVTN, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng. Mặt khác, các cơ sở đoàn tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức thực hiện, chú trọng xây dựng quy trình bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Bên cạnh đó, các địa phương cũng tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với thanh niên trên địa bàn. Từ đó kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các nhu cầu cấp thiết của ĐVTN.

Tuổi trẻ Lâm Đồng thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa trong Tháng Thanh niên năm 2024
Tuổi trẻ Lâm Đồng thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa trong Tháng Thanh niên năm 2024

 

• CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Xác định việc cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN trên không gian mạng, tháng 5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch “Thực hiện Chương trình Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030” và Phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Chương trình đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, ĐVTN, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”... Cùng với đó là tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, chuyên gia, trí thức trẻ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

Từ đó, các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn được thành lập, mang đến hiệu quả tuyên truyền tích cực đối với các bạn trẻ với việc tổ chức gần 120 hội thi, cuộc thi trực tuyến, thu hút gần 28.000 lượt ĐVTN tham gia. Đặc biệt, với hơn 93.000 lượt tiếp cận, 2.125 lượt tương tác, 1.596 lượt chia sẻ, fanpage “Tuổi trẻ Lâm Đồng” do Tỉnh Đoàn quản lý là kênh thông tin uy tín đăng tải nhiều nội dung chính thống, kết nối với tất cả các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh... 

Hiện nay, tất cả các cơ sở đoàn đều đã thành lập facebook tuổi trẻ các địa phương, kết nối đến các chi đoàn, ĐVTN. Các trang facebook trên đều kết nối với Góc nhìn người Đà Lạt, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng,... giúp thông tin của Đoàn nhanh chóng tiếp cận ĐVTN và Nhân dân. 

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Diệp Mỹ Dung khẳng định: “Những giải pháp trên không gian mạng của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã từng bước hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin cho ĐVTN. Kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ, nhất là qua các trang mạng xã hội. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định đây là nhiệm vụ chính trị cần phải tiếp tục được tăng cường và nâng cao về chất lượng”.

Nguồn Báo Lâm Đồng online.

Theo link:https://baolamdong.vn/ban-tre/202403/chao-mung-ky-niem-93-nam-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-2631931-2632024-xay-dung-the-he-tre-tam-trong-tri-sang-hoai-bao-lon-09901a8/

Lượt xem: 55