MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Quán triệt Nghị quyết 13-NQ/HU của Huyện ủy và Chuyên đề năm 2020 In trang
28/12/2019 05:26 SA

Ngày 27/12, Huyện ủy Đơn Đương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 13-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và chuyên đề học tập làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Quán triệt Nghị quyết 13-NQ/HU của Huyện ủy và Chuyên đề năm 2020
Quán triệt Nghị quyết 13-NQ/HU của Huyện ủy và Chuyên đề năm 2020

Tham dự lớp học có đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức ở các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ. Trong dịp này đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết số 13-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 trên địa bàn huyện Đơn Dương. Trong đó huyện Đơn Dương đã xác định chủ đề hành động: “Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đồng thuận, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2015. Riêng về chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 là: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đợt học tập quán triệt này giúp cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy đã đề ra. Đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Theo kế hoạch trong đợt này trên địa bàn huyện mở 19 lớp tại các xã thị trấn và các cơ quan đơn vị để toàn thể đảng viên, cán bộ nhân viên trong huyện được tham gia học tập Nghị quyết của Đảng và chuyên đề năm 2020./.

Văn Mạnh

Lượt xem: 2.045