MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Đơn Dương: Kỷ niệm ngày truyền thống các ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Kiểm tra Đảng In trang
17/10/2023 07:41 SA

Chiều 16/10, Huyện ủy Đơn Dương đã tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2023), 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).

Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng
Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Đơn Dương luôn được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chỉnh đốn Đảng, uy tín của ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục được nâng cao. Các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng đã có đóng góp rất quan trọng, vun đắp nên truyền thống vẻ vang của Đảng bằng sự tận tâm, tận lực, tận hiến, bằng cả năng lực, bản lĩnh, sáng tạo, quyền uy và liêm chính nghề nghiệp công tác kiểm tra Đảng.

Được Đảng xác định là một cơ quan chuyên môn trực tiếp giúp cấp ủy điều hành công việc, hoạt động văn phòng được hình thành từ khi Đảng mới được thành lập. Cùng với sự phát triển của cách mạng, vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng ngày càng được tăng cường và mở rộng, chức năng của Văn phòng cấp ủy cũng ngày càng được hoàn thiện. Văn phòng cấp ủy các cấp không ngừng trưởng thành, ngày càng thực hiện tốt hơn hai chức năng quan trọng là tham mưu giúp cấp ủy mà trực tiếp là giúp ban thường vụ và thường trực cấp ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy và phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, trong thời gian qua, đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, dư luận quan tâm, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của các tổ chức đảng trực thuộc và người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, địa phương.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đã thực hiện tốt việc tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tố cáo gửi Thường trực và tổ chức tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy cũng đã nêu ra những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Trương Văn Tùng - Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, công chức ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã đạt được trong những năm qua. Trong tình hình hiện nay, ngành cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ. Yêu cầu đặt ra cho ngành Tổ chức Xây dựng Đảng thời gian tới là rất nặng nề, do đó, cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn Báo Lâm Đồng online.

Theo link: https://baolamdong.vn/chinh-tri/202310/don-duong-ky-niem-ngay-truyen-thong-cac-nganh-to-chuc-xay-dung-dang-kiem-tra-dang-c2216e7/

Lượt xem: 110