MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền In trang
08/05/2023 09:35 SA

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp vừa có chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh như: Trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh vàng bạc và các dịch vụ khác chuyển sang thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hiện đại hành chính, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước, điều hành thu ngân sách; đồng thời, triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan tập trung triển khai thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, Cục Thuế tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện, tập trung đôn đốc, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lĩnh vực bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng như ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, siêu thị, kinh doanh vàng bạc và các dịch vụ khác trên địa bàn thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng.

Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giúp người nộp thuế nhận thức về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện. Tăng cường tuyên truyền đến người dân về quyền lợi của việc yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; tổ chức các hội nghị tập huấn; kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền của người nộp thuế về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng.

Lựa chọn và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền để chuẩn bị điều kiện, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các giải pháp đáp ứng yêu cầu khi triển khai thực hiện.

Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế khu vực để nắm bắt và xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Rà soát, bổ sung vào các đề án quản lý thu ngân sách nhà nước ngành thuế đang xây dựng trình UBND tỉnh đối với nội dung thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng quy định và xem đây là một trong những nội dung trọng tâm để kiểm soát, quản lý người nộp thuế. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, trường hợp phát hiện việc không xuất hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ hoặc ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá trị thực tế thì xử lý nghiêm theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, thời gian, thời lượng, tần suất, các tin, bài, phòng sự tuyên truyền có nội dung phản ánh về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp, Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường, Chi cục Hải quan Đà Lạt… phối hợp cùng Cục thuế triển khai theo chức năng nhiệm vụ từng ngành.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn: Chủ động, tích cực phối hợp với Chi cục Thuế khu vực trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định. Chủ động giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo (baolamdong.vn)

Lượt xem: 171