MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng In trang
09/05/2023 09:17 SA

Ngày 8/5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã có công văn yêu cầu Bí thư các Thành ủy, Huyện ủy tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

.
.

Lực lượng kiểm lâm và chủ rừng, hộ nhận khoán tuần tra quản lý bảo vệ rừng

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt với nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể, kịp thời đến các cấp ủy, địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị và tạo được nhiều chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình vi phạm vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp; vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa được phát huy, có nơi còn buông lỏng công tác lãnh đạo nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; đặc biệt, xảy ra một số vụ việc phức tạp tại các địa phương như: Huyện Đam Rông, Lâm Hà, Lạc Dương...

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Để chấn chỉnh và thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, Bí thư các Thành ủy, Huyện ủy phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến cấp ủy, chính quyền cở sở, cơ quan liên quan theo quy định pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh; tăng cường chỉ đạo phối hợp giữa các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Chỉ đạo cơ quan, lực lượng chức năng tiến hành điều tra, kết luận, truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo xem xét trách nhiệm, có biện pháp xử lý nghiêm đối với từng cá nhân, tổ chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý để xảy ra vi phạm theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Tập trung thực hiện quyết liệt việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, tổ chức trồng lại rừng ngay khi giải tỏa và quản lý chặt chẽ diện tích rừng đã trồng.

Tiếp tục thực hiện việc trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 2209/KH-UBND, ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh về trồng 50 triệu cây xanh. Tăng cường kiểm tra, ban hành kế hoạch, triển khai hiệu quả các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; nhằm hạn chế và không để xảy ra cháy rừng.

Địa phương nào không tích cực, thường xuyên, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tiếp tục để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, tình hình diễn biến phức tạp, phát sinh vụ việc nghiêm trọng thì Bí thư Thành ủy, Huyện ủy, Chủ tịch UBND thành phố, huyện chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Nguồn: Báo Lâm Đồng Online.

Theo link: http://baolamdong.vn/chinh-tri/202305/ban-thuong-vu-tinh-uy-chi-dao-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-bao-ve-rung-d3f2905/

Lượt xem: 242