MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

11/NQ/HU
14/12/2021
Đồng chí Trương Văn Tùng
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2022
Nghị Quyết
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
9/NQ/HU 06/10/2021 Nghị quyết về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
10/NQ/HU 06/10/2021 Nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn huyện Đơn Dương
6/NQ/HU 13/09/2021 Nghị quyết về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
7/NQ/HU 13/09/2021 Nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
8/NQ/HU 13/09/2021 Nghị quyết về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
2/NQ/HU 08/12/2020 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021
13/NQ/HU 06/12/2019 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.
1/-NQ/HU 23/09/2019 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
12/NQ/HU 11/06/2019 Nghị quyết xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019- 2025
11/NQ/HU 04/01/2019 Nghị quyết về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đơn Dương giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.