MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

626/QĐ/HU
04/05/2024
Đồng chí Trương Văn Tùng
Quyết định phân công kiêm nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý (đồng chí Nguyễn Hồng Anh, Huyện ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đơn Dương)
Quyết Định
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
615/QĐ/HU 16/04/2024 Quyết định về việc cử cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 43, hệ tập trung (đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lạc Xuân)
618/QĐ/HU 16/04/2024 Quyết định về việc cử cán bộ đi học lớp Bồi dưỡng Chuyên viên và tương đương Khóa 89 (đồng chí Jơr Lơng Than Ya Tung)
617/QĐ/HU 16/04/2024 Quyết định về việc cử cán bộ đi học lớp Bồi dưỡng Chuyên viên và tương đương Khóa 89 (đồng chí Vũ Duy Ninh)
609/QĐ/HU 22/03/2024 Quyết định cử cán bộ tham gia Lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương vùng Tây Nguyên năm 2024 (đồng chí Trần Lê Ngọc Long, Lê Đức Lâm)
597/QĐ/HU 15/03/2024 Quyết định về việc cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2024 (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024)
594/QĐ/HU 20/02/2024 Quyết định về việc cử cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 42 - Hệ tập trung năm 2024 (đồng chí Nguyễn Thị Tâm, đồng chí Trần Thị Nhật Dung)
534/QĐ/HU 27/10/2023 Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng lương cơ quan Huyện uỷ (đồng chí Nguyễn Danh Sinh)
2/QĐ/BTCHT 27/07/2023 Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban giám khảo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 (đồng chí K'Mê Lực)
453/QĐ/HU 13/07/2023 Quyết định về việc cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2023 (từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)
453/QĐ/HU 13/07/2023 Quyết định về việc cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2023 (từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)