MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

415/GM/HU
04/07/2024
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hằng
Giấy mời Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc) vào lúc 08 giờ ngày 09/7/2024, tại Phòng họp trực tuyến huyện và các xã, thị trấn.
Giấy Mời
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
404/GM/HU 13/06/2024 .Giấy mời họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 81 vào lúc 14h, 17/6/2024 tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
403/GM/HU 13/06/2024 Giấy mời họp Thường trực Huyện ủy vào lúc 08h, 17/6/2024 tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
402/GM/HU 03/06/2024 Giấy mời họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 80 vào lúc 08h, 05/6/2024 tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
401/GM/HU 03/06/2024 Giấy mời dự Hội nghị vào lúc 14h, 07/6/2024 tại Hội trường Huyện ủy Đạ Tẻh
399/GM/HU 20/05/2024 Giấy mời dự các Hội nghị (Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 27 và Hội nghị cán bộ chủ chốt) vào lúc 08h, 22/5/2024 tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện.
394/GM/HU 14/05/2024 Giấy mời dự các Hội nghị (Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 25) vào lúc 08h, 20/5/2024 tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện.
393/./GM/HU 14/05/2024 Giấy mời dự các Hội nghị (Hội nghị Trao Huy hiệu 60, 55, 50, 40, 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2024 và Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 77) vào lúc 08h, 17/5/2024 tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện (Xin thay bản đã phát hành trước).
391/GM/HU 08/05/2024 Giấy mời dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (vào lúc 08h, 10/5/2024 tại Phòng họp số 03 - UBND huyện).
389/GM/HU 02/05/2024 Giấy mời họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 75 vào lúc 14h, 03/5/2024 tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
388/GM/HU 23/04/2024 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh vào lúc 14h, 25/4/2024 tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện.