MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

2/CT/HU
16/09/2020
Đồng chí Trương Văn Tùng
Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện (nhiệm kỳ 2021-2026)
Chỉ Thị
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
1/CT/HU 07/09/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
21/CT/HU 11/03/2020 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
1063/CV/HU 24/02/2020 Công văn về việc đẩy mạnh công tác tư tưởng và các hoạt động tuyên tuyền, tuyên truyền cổ động trực quan
169/CV/BTGHU 13/11/2019 Công văn về việc báo cáo công tác tuyên truyền; tổ chức hội thi; việc chào cờ tại cơ quan, đơn vị, thôn, TDP, các trường học
0012-CT/HU 11/01/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017
0011-CT/HU 09/01/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2017
0010-CT/HU 09/01/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Liên đoàn lao động huyện Đơn Dương, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023
0009-CT/HU 06/01/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện Đơn Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2023
0008-CT/HU 30/12/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chế độ công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang