MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

36/KH/HU
10/09/2021
Đồng chí Trương Văn Tùng
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
18/KH/HU 17/03/2021 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" trên địa bàn huyện Đơn Dương năm 2021-2022
1/KH/BDVHU 18/01/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 08/12/2020 của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021
16/KH/HU 05/01/2021 Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Chương trình phát triển thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh giai đoạn 2021-2025
13/KH/HU 24/12/2020 Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
14/KH/HU 24/12/2020 Kế hoạch đón tiếp Đoàn công tác huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đến thăm và làm việc tại huyện Đơn Dương
12/KH/HU 11/12/2020 Kế hoạch phụ trách chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại sân trung tâm hành chính huyện Đơn Dương quý I năm 2021
11/KH/HU 08/12/2020 Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị và phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025
10/KH/HU 03/12/2020 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
9/KH/HU 03/11/2020 Kế hoạch về việc phục vụ Đoàn công tác Đăk Hà, tỉnh kon Tum đến thăm và làm việc tại huyện Đơn Dương (từ ngày 03/11 ->05/11/2020)
7/KH/HU 28/10/2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"