MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đơn Dương khóa X (2010 - 2015) In trang
11/08/2019 12:00 SA

1. Thái On

Bí thư

2. Lưu Tấn Huệ

Phó Bí thư

3. Lý Văn Kiệt

Phó Bí thư

4. Đinh Ngọc Hùng

Phó Bí thư

5. Trần Xuân Hồng

Ủy viên Thường vụ

6. Vũ Công Thư

Ủy viên Thường vụ

7. Trương Văn Bình

Ủy viên Thường vụ

8. Trương Ngọc Thành

Ủy viên Thường vụ

9. Lê Đình Thọ

Ủy viên Thường vụ

10. Dương Đức Đại

Ủy viên Thường vụ

11. Lê Đình Thủy

Ủy viên Thường vụ

12. Trương Thành Được

Ủy viên Thường vụ

13. Nguyễn Danh Sinh

Ủy viên Thường vụ

14. Lê Thị Bé

Ủy viên Ban Chấp hành

15. Lê Quang Đạo

Ủy viên Ban Chấp hành

16. Võ Thời

Ủy viên Ban Chấp hành

17. Tạ Bố Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành

18. Nguyễn Đình Tịnh

Ủy viên Ban Chấp hành

19. Trần Văn Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành

20. Hoàng Công Hiếu

Ủy viên Ban Chấp hành

21. Trần Hùng Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

22. Lê Hữu Túc

Ủy viên Ban Chấp hành

23. Phạm Phú Đào

Ủy viên Ban Chấp hành

24. Tô Đình Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

25. Võ Thị Thu Hương

Ủy viên Ban Chấp hành

26. Nguyễn Văn Việt

Ủy viên Ban Chấp hành

27. Nguyễn Khánh Chỉnh

Ủy viên Ban Chấp hành

28. Phan Hữu Hoàn

Ủy viên Ban Chấp hành

29. Nguyễn Trung

Ủy viên Ban Chấp hành

30. Trần Tấn Xí

Ủy viên Ban Chấp hành

31. Nguyễn Văn Tiến

Ủy viên Ban Chấp hành

32. Phạm Duy Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

33. Phan Hữu Phước

Ủy viên Ban Chấp hành

34. Ya Tuân

Ủy viên Ban Chấp hành

35. Nguyễn Chữ

Ủy viên Ban Chấp hành

36. Ka Sung

Ủy viên Ban Chấp hành

37. Lưu Đáng

Ủy viên Ban Chấp hành

38. Võ Tấn Linh

Ủy viên Ban Chấp hành

39. Nguyễn Viết Xuân

Ủy viên Ban Chấp hành

40. Nguyễn Thị Ái Như

Ủy viên Ban Chấp hành

41. Lê Thế Hiểu

Ủy viên Ban Chấp hành

42. K’ Đim

Ủy viên Ban Chấp hành

43. Đinh Thị Mai

Ủy viên Ban Chấp hành

Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi: Tháng 01/2015 đồng chí Lưu Tấn Huệ làm Bí thư Huyện ủy thay cho đồng chí Thái On.

Nguồn: Văn phòng Huyện ủy.

Lượt xem: 883