MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Lạc Lâm: Đưa việc học tập và làm theo Bác vào thực tiễn In trang
26/05/2023 09:10 SA

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, với nhiều cách làm, hoạt động thiết thực, gắn liền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tiễn ở địa phương; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Lạc Lâm (huyện Đơn Dương) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện, có chiều sâu. 

.
.

Nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người dân có nhiều chuyển biến, góp phần xây dựng nông thôn mới

Có thể thấy, để đạt được những kết quả đáng khích lệ này, Đảng ủy xã đã bám sát các nội dung, văn bản chỉ đạo của cấp trên và kịp thời chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ quá trình tuyên truyền, học tập, làm theo, nêu gương; qua đó, học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường nhật, hiệu quả, thiết thực. 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, hàng năm, để việc học tập và quán triệt các nội dung quan trọng này được hiệu quả, Đảng ủy xã đã tổ chức các lớp học trực tiếp cho các bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ và chi hội trưởng các tổ chức chính trị xã hội; riêng khối trường học được đảng ủy tổ chức lớp học riêng. Các lớp thường niên này thu hút hơn 300 lượt tham dự. Nhờ đó, các buổi học không những cung cấp toàn diện các nội dung mà còn thảo luận, giải đáp thắc mắc, trong đó, chú trọng việc liên hệ và áp dụng vào các vấn đề thực tiễn; nhất là các vấn đề trọng tâm, các nhiệm vụ kinh tế, chính trị ở địa phương, gắn liền với cuộc sống người dân. Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, gắn liền với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Các nội dung liên tục được Đảng ủy xã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như qua mạng xã hội, nhóm zalo, thảo luận… Nhờ đó, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, viên chức… ngày một nâng cao, hiệu quả công việc được cải thiện. 

Nhờ việc tổ chức học tập, quán triệt hiệu quả này, 100% chi bộ trực thuộc và cán bộ, công, viên chức xây dựng kế hoạch, chủ động rèn luyện, nêu gương thực hiện. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng trực tiếp chỉ đạo các chi bộ, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể bổ sung các chuẩn mực về đạo đức công vụ, lề lối, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức... đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo đó, các chi bộ, cơ quan, đơn vị... đã lồng ghép các nội dung về chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh tại các buổi sinh hoạt chi bộ, các hoạt động định kỳ như trong xây dựng mối quan hệ với người dân, gương mẫu thực hiện các mô hình Khu dân cư kiểu mẫu, các phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt... Đặc biệt, “Phong trào Chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị, sáng thứ Hai hàng tháng ở các thôn đã trở thành hoạt động tinh thần không thể thiếu; góp phần tạo động lực cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao trách nhiệm trong công việc; đồng thời, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc”, Bí thư Đảng ủy xã Lạc Lâm nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, để nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, Đảng ủy xã cũng quan tâm chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để làm được như vậy, cần nắm chắc tình hình, kịp thời xây dựng phương án, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, giải quyết hiệu quả các vụ việc nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Các vấn đề liên quan đơn thư khiếu nại, phản ánh của người dân đều được cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại, xử lý, giải quyết kịp thời; nhờ đó, thời gian qua không để xảy ra vấn đề nổi cộm nào trên địa bàn. Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, bình xét, đánh giá định kỳ hàng năm, phê bình và tự phê bình… để uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm… Đặc biệt, phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên.

Nhờ sự sâu sát, nhất quán trong toàn bộ quá trình tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện và nêu gương này, mà tác phong, lề lối làm việc, đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức… ngày một nâng cao; lan tỏa đến đông đảo quần chúng Nhân dân. Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lạc Lâm, vẫn còn một số tồn tại như sự tự giác, tinh thần quyết tâm trong học tập và làm theo Bác ở một số đảng viên, cán bộ vẫn còn hạn chế; kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện còn chung chung nên khó kiểm tra, đánh giá… Vì vậy, thời gian tới, ngoài phát huy những mặt đã làm tốt, đảng bộ, đảng viên, cán bộ, viên chức xã sẽ phấn đấu khắc phục những tồn tại này để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu hơn nữa.

Nguồn Báo Lâm Đồng online

Theo link:  http://baolamdong.vn/doi-song/202305/so-ket-2-nam-thuc-hien-ket-luan-so-01-kltw-ve-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-so-05-cttw-cua-bo-chinh-tri-khoa-xii-ve-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-lac-lam-dua-viec-h-f1b2168/

Lượt xem: 377