MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Đại hội Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII In trang
22/08/2020 04:29 CH

(Lamdongtv.vn) - Với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu”,

Sáng ngày 21/ 08, Đảng bộ huyện Đơn Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.Tham dự Đại hội có các đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Ban thường vụ Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo huyện Đơn Dương qua các thời kỳ và 248 đảng viên đại diện cho gần 2.500 đảng viên của 46 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Đơn Dương đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội tăng theo từng năm, điển hình như: Tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân 8,6%/năm; quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12,6% hàng năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,32% cuối năm 2015 xuống 0,5% vào năm 2020. Ngành nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với tích cực nghiên cứu, mạnh dạn đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng hữu cơ, thông minh, tiến hành xây dựng NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hàng năm đều tăng đến nay đã đạt 62% diện tích, 80% giá trị sản xuất; có 2 xã Lạc Xuân và Lạc Lâm được UBND tỉnh công nhận là vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích trên 250 ha.

Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được quan tâm lãnh đạo, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tiếp tục tạo ra sức sống mới, diện mạo mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện nâng cao. Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội: Đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo cả về quy mô, chất lượng giáo dục, đội ngũ nhà giáo. Bảo hiểm y tế toàn dân được quan tâm với tỷ lệ đạt 92%, tăng 12% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ từ huyện đến cơ sở, kết nạp được 500 đảng viên, vượt chỉ tiêu trong toàn nhiệm kỳ... Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết  quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đơn Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đơn Dương khóa XI; Thảo luận đánh giá cụ thể những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm, bàn bạc và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận tại tổ về đề án nhân sự, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đơn Dương Khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 40 đồng chí và lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư huyện ủy khóa 12./.

Sáng ngày 21/ 08, Đảng bộ huyện Đơn Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.Tham dự Đại hội có các đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Ban thường vụ Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo huyện Đơn Dương qua các thời kỳ và 248 đảng viên đại diện cho gần 2.500 đảng viên của 46 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Đơn Dương đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội tăng theo từng năm, điển hình như: Tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân 8,6%/năm; quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12,6% hàng năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,32% cuối năm 2015 xuống 0,5% vào năm 2020. Ngành nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với tích cực nghiên cứu, mạnh dạn đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng hữu cơ, thông minh, tiến hành xây dựng NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hàng năm đều tăng đến nay đã đạt 62% diện tích, 80% giá trị sản xuất; có 2 xã Lạc Xuân và Lạc Lâm được UBND tỉnh công nhận là vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích trên 250 ha.

Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được quan tâm lãnh đạo, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tiếp tục tạo ra sức sống mới, diện mạo mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện nâng cao. Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội: Đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo cả về quy mô, chất lượng giáo dục, đội ngũ nhà giáo. Bảo hiểm y tế toàn dân được quan tâm với tỷ lệ đạt 92%, tăng 12% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ từ huyện đến cơ sở, kết nạp được 500 đảng viên, vượt chỉ tiêu trong toàn nhiệm kỳ... Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết  quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đơn Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đơn Dương khóa XI; Thảo luận đánh giá cụ thể những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm, bàn bạc và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận tại tổ về đề án nhân sự, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đơn Dương Khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 40 đồng chí và lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư huyện ủy khóa 12./.

Thùy Dương - Bích Thảo (lamdongtv.vn)

Theo link: http://lamdongtv.vn/tin-tuc-n8239/dai-hoi-dang-bo-huyen-don-duong-lan-thu-xii.html

Lượt xem: 1.238
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003014528
  • Đang online: 42
  • Trong tuần: 11.498
  • Trong tháng: 26.269
  • Trong năm: 670.468