MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 In trang
05/12/2023 09:28 SA

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có 1.441.261 các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh, các ban HĐND tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh…

Các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị
Các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị

 

Hội nghị được truyền trực tiếp đến điểm cầu của: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Hội trường 500 chỗ Trung tâm Hành chính tỉnh; Hội trường Đảng ủy Khối doanh nghiệp và 12 huyện, thành phố và các điểm cầu cấp xã trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc". Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".

Dự kiến, chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nguồn Báo Lâm Đồng online.

Theo link: https://baolamdong.vn/chinh-tri/202312/hoi-nghi-toan-quoc-nghien-cuu-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-8-23c0e57/

Lượt xem: 124