MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

112/KH/HU
14/09/2023
Đồng chí Đinh Thị Mai
Kế hoạch tổ chức chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại trung tâm Huyện ủy - UBND huyện (Quý IV năm 2023)
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
105/KH/HU 21/06/2023 Kế hoạch tổ chức chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại trung tâm Huyện ủy - UBND huyện (Quý III năm 2023)
97/KH/HU 24/04/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 10/3/2023 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
98/KH/HU 24/04/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023
94/KH/HU 12/04/2023 Kế hoạch tổ chức "Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện Đơn Dương năm 2023
93/KH/HU 31/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/TU, ngày 30/12/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về "thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Đơn Dương
90/KH/HU 17/03/2023 Kế hoạch làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn về công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày 15/12/2022 của Huyện ủy về "Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023"
36/KH/HU 10/09/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
18/KH/HU 17/03/2021 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" trên địa bàn huyện Đơn Dương năm 2021-2022
1/KH/BDVHU 18/01/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 08/12/2020 của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021
16/KH/HU 05/01/2021 Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Chương trình phát triển thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh giai đoạn 2021-2025
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003519755
  • Đang online: 158
  • Trong tuần: 9.221
  • Trong tháng: 13.696
  • Trong năm: 1.175.695