MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Đơn Dương đến năm 2030 In trang
17/07/2023 01:43 CH

Ngày 17/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đơn Dương.

Thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương
Thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương

 

Theo đó, nội dung chủ yếu gồm: Nội dung, phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và vị trí, diện tích các khu vực đất thực hiện chuyển mục đích sử dụng theo bản đồ và hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 25.000.

Cụ thể, nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030: Tổng diện tích đất tự nhiên là 61.185 ha (57.019 ha đất nông nghiệp, 4.166 ha đất phi nông nghiệp); diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 739,58 ha, đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 7,93ha.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đơn Dương có trách nhiệm: Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất…

Nguồn Báo Lâm Đồng online.

Theo link: http://baolamdong.vn/xa-hoi/202307/phe-duyet-quy-hoach-su-dung-dat-huyen-don-duong-den-nam-2030-ff20c5b/

Lượt xem: 590